لیست اخبار

تاریخعنوان
1401/03/12چاپ مقالات در مجلات JCR و نمایه scopus – isi
1400/07/05استقبال محققین از پنجمین کنفرانس بین المللی نوآوری در مهندسی معماری و شهرسازی
1400/01/17حمایت دانشگاههای سراسری و مراکز علمی زیر مجموعه وزارت علوم از کنفرانس
1400/01/15نحوه پذیرش ، ارائه و گواهی نامه پذیرش مقالات
1400/01/15نمایه سازی رایگان تمامی مقالات در مرجع دانش ایران و اختصاص کد coi
1400/01/15اولین فراخوان ارسال مقاله به دو زبان فارسی و انگلیسی